top of page

TỔ CHỨC BỞI

Highlights

N​ỘI DUNG

Screen Shot 2023-08-16 at 13.02.40.jpg

HÌNH ẢNH WORKSHOP

Register

LIÊN HỆ

Doanh nghiệp quan tâm về các giải pháp CDP, mong muốn hiểu rõ các use cases phù hợp, vui lòng liên hệ chúng tôi

Phuong PHAM (Ms.)
📞  +84 90 9297 155
​📫 phuong.pham@akadigital.net

bottom of page