top of page
AKA_MarTechAgency_logo-removebg-preview.png
mixpanel-logo.png

Mixpanel

Product Analytics for Mobile, Web và Hơn thế nữa

Giúp phân tích và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu nhanh hơn

Câu chuyện thành công

Giới thiệu Mixpanel

Mixpanel là gì?

Mixpanel là một nền tảng phân tích mạnh mẽ, cho phép các doanh nghiệp theo dõi và phân tích hành vi của người dùng trên các kênh mà họ sử dụng để tiếp cận. Giúp doanh nghiệp giải quyết được bài toán tiếp cận khách hàng bằng những touchpoint trong tầm tay, tạo ra chân dung khách hàng đầy đủ hơn, và giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định sáng suốt hơn.

mixpanel-dashboard.png

Thách thức của Product Analytics ở từng bộ phận

Product Team

Gặp khó khăn trong việc kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn nhằm xây dựng insight theo hành vi người dùng để đưa ra chiến lược và phát triển sản phẩm.

Marketing Team

Gặp khó khăn trong việc phân khúc người dùng một cách hiệu quả để đo lường hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và tối ưu hóa.

Data Team

Quản lý và mở rộng cơ sở hạ tầng dữ liệu để xử lý khối lượng dữ liệu ngày càng tăng. Đảm bảo tính chính xác, nhất quán và đầy đủ của dữ liệu.

Customer Service

Khó có thể tích hợp phản hồi của khách hàng vào quá trình phát triển sản phẩm và hạn chế cơ hội cải thiện sự hài lòng của khách hàng thông qua insight.

Mixpanel giải quyết pain point như thế nào?

Tại sao chọn Mixpanel?

Giới thiệu dịch vụ AKA Digital

Dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn bao gồm Mapping Customer Journey, Kích hoạt Martech, Thiết kế Martech use case và Tư vấn giải pháp phù hợp với từng doanh nghiệp.

Dịch vụ AMS

Dịch vụ AMS bao gồm Thiết lập nền tảng, Thiết kế dữ liệu, Tiến hành thực hiện các use case, Tích hợp những tùy chỉnh của riêng doanh nghiệp và Lên kế hoạch cho những buổi đào tạo sử dụng sản phẩm.

Dịch vụ tích hợp

Dịch vụ tích hợp bao gồm Hỗ trợ quá trình on-going, duy trì và bảo trì; Thực hiện quy trình triển khai và quản lý dịch vụ ngay cả khi khách hàng đã thành thạo sử dụng sản phẩm.

Thương hiệu tin dùng Mixpanel