top of page

EP 02/6. Series-- Product analytics Maturity - Non-existent


Giai đoạn “đầu tiên” của quá trình trưởng thành về phân tích sản phẩm bao gồm các doanh nghiệp không có khả năng phân tích sản phẩm hiện có.

Phân tích sản phẩm không tồn tại và quá trình phát triển được hướng dẫn bởi một thứ khác ngoài số liệu sản phẩm: phản hồi hạn chế của khách hàng, trực giác hoặc giả định về hành vi của người dùng.

Không phải là các công ty này không có sẵn các công cụ phân tích sản phẩm. Chỉ là họ không làm một cách kỉ luật. Họ muốn tập thể dục - chỉ là họ chưa mua tạ.Nhiều công ty khởi nghiệp hoặc doanh nghiệp không có quy trình số hoá tin rằng họ phải đạt đến một ngưỡng dữ liệu nhất định thì dữ liệu đó mới có giá trị hoặc cần thiết để khám phá thông tin chuyên sâu.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp không ở lại đây lâu. Thông thường, những doanh nghiệp này thường xem dữ liệu bằng các công cụ theo dõi và phần tích miễn phí. Các doanh nghiệp này có thể nhanh chóng chuyển sang những giai đoạn khác khi mà họ có cam kết sử dụng dữ liệu để cải thiện sản phẩm của mình. Công ty càng có nhiều người ở tất cả các cấp ảnh hưởng trong quá trình ra quyết định dựa trên dữ liệu, thì càng dễ dàng chuyển sang các giai đoạn nâng cao hơn.

Ví dụ về sự trưởng thành của phân tích sản phẩm không tồn tại

Hãy tưởng tượng một startup mới với một sản phẩm duy nhất: ứng dụng đi chung xe. Trong Giai đoạn 0 của quy trình hoàn thiện phân tích sản phẩm, sản phẩm có thể vẫn đang trong giai đoạn ý tưởng hoặc đang trong giai đoạn ra mắt phiên bản beta kín. Những người liên quan vẫn chưa theo dõi hoặc phân tích bất kỳ số liệu thực tế nào. Họ chỉ đơn giản là lập kế hoạch cung cấp sản phẩm cho cơ sở khách hàng hoặc có đối tượng rất hạn chế cho mục đích phản hồi sản phẩm.

Làm thế nào để phát triển từ giai đoạn Không tồn tại


Bắt đầu xác định các câu hỏi mà bạn muốn được trả lời:

  • Người dùng trung bình đi bao nhiêu chuyến một tuần?

  • Hầu hết người dùng đi xe vào những ngày nào trong tuần?

  • Những hành vi nào khiến người dùng mua một gói dịch vụ chuyến đi hoặc giới thiệu bạn bè?

  • Thời gian đi xe trung bình là bao lâu và nó thay đổi như thế nào theo thành phố?

Không có cách nào để sử dụng tốt dữ liệu khi mà không có dữ liệu để sử dụng.

Không có công ty nào là quá nhỏ để chuẩn bị thu thập, sắp xếp và phân tích dữ liệu — đó là nền tảng để xây dựng các sản phẩm tuyệt vời và đẩy nhanh tốc độ phát triển của bạn trong quá trình hoàn thiện phân tích sản phẩm.


Bài tiếp theo, chúng tôi sẽ đi vào Phần 1: Giai đoạn Sơ cấp, hãy đón xem vào Thứ 5 tuần sau.


11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page