top of page

EP 04/6. Series-- Product analytics Maturity - Intermediate

Trong giai đoạn Trung cấp của quá trình hoàn thiện phân tích sản phẩm, số liệu và phân tích của bạn chưa tập trung hết mức có thể — nhưng bạn hiểu rõ hơn về những gì mình muốn theo dõi và sẵn sàng đầu tư vào các công cụ và tài nguyên cần thiết để trả lời câu hỏi.

Tại thời điểm này, bạn nhận ra rằng phân tích sản phẩm là quan trọng, nhưng không chắc chắn về cách ưu tiên các chỉ số và sử dụng chúng để hướng dẫn phát triển sản phẩm.

Bạn đang sử dụng dữ liệu để cung cấp thông tin cho các quyết định về sản phẩm, nhưng chưa thúc đẩy chúng phát triển theo cách lặp đi lặp lại hoặc có hệ thống.


Bạn đang bắt đầu sử dụng phân tích sản phẩm một cách thường xuyên, nhưng không biết cách sử dụng nó như một động lực để phát triển sản phẩm.


“Hãy nghĩ về cách bạn có thể đưa công cụ phân tích sản phẩm của mình vào hoạt động kinh doanh hàng ngày và hàng tuần của doanh nghiệp. Nó sẽ làm cho cơ chế phân tích và thử nghiệm của nhóm bạn mạnh mẽ hơn rất nhiều.”

Vince Maniago - Phó Giám đốc Quản lý Sản phẩm, Personal Capital


Các doanh nghiệp có rất nhiều thông tin trong tay — nhưng để tận dụng tối đa thông tin đó, họ dựa vào các đội phân tích dữ liệu để khám phá ý nghĩa dữ liệu. Các cá nhân, nhóm, phòng ban khác được trao quyền để xem dữ liệu nhưng không biết chạy phân tích; thay vào đó, họ được đào tạo để gửi câu hỏi và… chờ đợi. Điều này có thể dẫn đến việc “nghẽn cổ chai" trong việc nhận thông tin cần thiết cho Sản phẩm, Thiết kế và các bộ phận khác.

Đưa hoạt động phân tích sản phẩm của bạn lên một tầm cao mới đòi hỏi phải có sự thay đổi cơ bản trong tổ chức theo hướng “dân chủ hóa dữ liệu” và tận dụng dữ liệu tập trung vào việc sử dụng sản phẩm. Hơn thế nữa, điều đó có nghĩa là sử dụng một công cụ có thể cho bạn biết một cách dễ dàng và nhanh chóng những gì người dùng làm trong sản phẩm của bạn và những gì đang hoạt động thông qua theo dõi người dùng chi tiết, siêu dữ liệu, v.v. Không phải mọi công cụ sẽ đứng lên ở giai đoạn này.


ĐÁNH DẤU

Các dấu hiệu phổ biến của giai đoạn Trung cấp

Trong giai đoạn này, một số doanh nghiệp sẽ chọn sử dụng các công cụ phân tích sản phẩm không cần đụng vào mã nguồn bên cạnh Business Intelligence (BI). Điều này có nghĩa là họ bắt đầu theo dõi tất cả các sự kiện từ trước, để lại hành động xác định chiến lược phân tích sản phẩm của họ sau này. Việc triển khai kết quả lúc đầu dễ dàng hơn, với nỗ lực tối thiểu cần thiết từ tài nguyên của nhà phát triển.

Tuy nhiên, việc triển khai công cụ không cần can thiệp mã nguồn có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng sau này— dữ liệu bị thiếu hoặc không chính xác, quá trình theo dõi bị lỗi, khó khăn khi xuất và tăng rủi ro bảo mật. Một giải pháp không sử dụng mã nguồn cũng sẽ hạn chế độ sâu phân tích của bạn do không nắm bắt được tất cả siêu dữ liệu liên quan đến các sự kiện của bạn. Bạn sẽ sớm đạt đến giới hạn về khả năng khai phá dữ liệu.


Ví dụ về sự trưởng thành của phân tích sản phẩm trung bình

Câu hỏi bạn có thể trả lời

Trong giai đoạn này, bạn có thể đánh giá những gì đang xảy ra với sản phẩm của mình:

  • Sản phẩm của tôi có bao nhiêu người dùng hoạt động hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng?

  • Tỷ lệ giữ chân trung bình của tất cả người dùng của tôi là bao nhiêu?

  • Người dùng bỏ đi ở đâu trong kênh của tôi?

  • Hành trình phổ biến nhất của người dùng là gì?

VÍ DỤ

Tại một thời điểm nào đó, ứng dụng đi chung xe quyết định đẩy mạnh trò chơi phân tích sản phẩm của họ. Họ bắt đầu thu thập nhiều dữ liệu hơn. Họ không đủ nhanh nhẹn trong việc tìm kiếm thông tin chi tiết về sản phẩm do tắc nghẽn với nhóm phân tích hoặc hạn chế của công cụ BI. Bởi vì họ không muốn cam kết hoàn toàn với việc phân tích sản phẩm, nên họ tìm kiếm các công cụ không dùng mã để tiết kiệm một số tài nguyên kỹ thuật và chỉ chấp nhận thu thập thông tin chi tiết cấp cao. Họ có ý tưởng đúng nhưng thiếu sự tập trung để biến nó thành hành động hiệu quả.

MỞ RỘNG QUY MÔ

Làm thế nào để bước tiếp từ giai đoạn Trung cấp

Bạn đạt được các phân tích sản phẩm hoàn thiện hơn bằng cách đặt câu hỏi cho phân tích của mình. Để tiến xa hơn nữa, đã đến lúc bắt đầu liên kết phân tích sản phẩm với các nhóm và quy trình khác.

Để chuyển sang giai đoạn Nâng cao, bạn sẽ cần có được sự đồng ý cho nền dân chủ dữ liệu và đặt nền tảng cho chiến lược phân tích và triển khai chiến lược ngay từ đầu. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ có thể triển khai giải pháp tùy chỉnh cần thiết để có khả năng phân tích sản phẩm mạnh mẽ hơn.


Bài tiếp theo, chúng tôi sẽ đi vào Phần 5: Giai đoạn Cao cấp, hãy đón xem vào Thứ 5 tuần sau.


8 views0 comments

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page